Xi đánh bóng bước 1 ( 05983)

Giá bán: Liên hệ

    Mô tả ngắn

    Dùng để đánh sạch bụi sơn sau khi bắn bóng. 

    - +

    Dùng để đánh sạch bụi sơn sau khi bắn bóng.

    hộp 3.78lit